Paskatinkite darbuotojus naudotis higienos stovu savo parengtomis pranešimų kortelėmis! Naudodamiesi toliau pateiktu įrankiu sukurkite savo žinutę arba pasižiūrėkite, ką yra padarę kiti.

Paskatinkite darbuotojus naudotis higienos stovu savo parengtomis pranešimų kortelėmis! Naudodamiesi toliau pateiktu įrankiu sukurkite savo žinutę arba pasižiūrėkite, ką yra padarę kiti.